Dagelijks Bestuur (DB)

Het dagelijks bestuur bestaat uit leden van alle chapters en is daarmee het landelijk bestuur. Elke twee jaar vinden er verkiezingen plaats. Ieder lid kan zich hiervoor verkiesbaar stellen en ieder lid mag stemmen op de kandidaat die zij het geschikst vindt.

In ons dagelijks bestuur zitten:

State President: Jeannine de Jong

Vice President: Carola van Zanen

Treasurer: Elsje Huij

Executive Secretary: Jacqueline van Meeteren

Secretary: Yvette Hooghof

Doelstellingen

1) Het verenigen van vrouwelijke leraren over de hele wereld in een echte spirituele gemeenschap
2) Het eren van vrouwen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het onderwijs of die blijk geven van onderscheidend vermogen op welk gebied dan ook.
3) Het bevorderen van de professionele belangen en positie van vrouwen in het onderwijs
4) Het initiëren, bekrachtigen en ondersteunen van wenselijke wetgeving of andere geschikte inspanningen in het belang van het onderwijs en van vrouwelijke leraren
5) Het toekennen van beurzen om uitmuntende vrouwelijke onderwijskundigen te helpen bij het volgen van een universitaire studie en het toekennen van beurzen aan vrouwelijke onderwijskundigen die geen lid zijn
6) Het stimuleren van de persoonlijke en professionele groei van de leden en het aanmoedigen van hun deelname aan geschikte actieprogramma's
7) De leden informeren over actuele economische, sociale, politieke en onderwijskwesties, zodat zij effectief kunnen deelnemen aan een mondiale samenleving

Bestuur Alpha


1 maart 1976 kwam Jane Maria Piece naar Nederland met de opdracht om in ons land een afdeling op te richten van Delta Kappa Gamma Society International. Deze opdracht was gekomen van de staat Ohio, die had aangeboden sponsor te zijn voor vier chapters in Nederland. Op 31 maart werd het Alpha chapter in Amsterdam geïnstalleerd door Esther Strickland, de toenmalige International President. Tijdens de installatie werd ieder Nederlands lid begeleid door een lid uit Ohio.


Voorzitter: Ank Janssonius

Secretaris: Marieke Kwantes-Dorrepaal (niet op de foto)

Penningmeester: Jane Veltman-Bastiaans

Bestuur Delta


Tijdens de eerste Nationale Conventie in Amsterdam werd op 21 maart 1980 het Delta chapter opgericht. Zowel Esther Strickland (International President 1974-1976) als Inez C. Jeffery waren aanwezig.


Voorzitter : Thea Hoogeland (tweede van rechts)

Vice voorzitter: Loes Derksen (tweede van links)

Secretaris: Jeannine de Jong (midden)

Penningmeester: Tanja Milatz (geheel links)

Bestuur Epsilon


Op 28 januari 1989 werd in Groningen het Epsilon chapter opgericht. De feestelijke gebeurtenis werd bijgewoond door veel leden uit de andere chapters en de Europese Vertegenwoordigster.


Voorzitter : Marieke Muurman (geheel rechts)

Vice voorzitter: Annet van Essen (niet op foto)

Secretaris: Mena Alsema-Weggemans ( niet op foto)

Penningmeester: Ruby Trebels (tweede van links)