Op deze pagina zetten we het licht op onze leden en verschillende onderwijsconcepten, omdat ze het verdienen eens uitgelicht te worden.

Leden in het licht

In deze rubriek staat elke maand een ander lid van Delta Kappa Gamma in het licht. Deze maand is dat: Trijny Schmitz du Moulin-Dijkema

Interview met Trijny (85 jaar). Sinds vorig jaar woont Trijny niet meer in haar huis in Delfzijl maar woont ze in een woon-zorgcentrum in Loppersum genaamd Wiemersheerd. Ze heeft daar haar archief van DKG niet en ze weet ook niet waar het gebleven is. Ze antwoordt mijn vragen vanuit haar hoofd maar heel precies weet ze e.e.a. niet meer.

Sinds wanneer ben je lid van DKG?

Ik ben gelijktijdig met Elselien lid geworden op 1-1-1989. Ik kan niet alles meer goed herinneren maar waarschijnlijk heeft mijn man Henry (ook docent Frans) iemand getroffen op een bijeenkomst in het buitenland en die persoon heeft mij een briefje geschreven. Waarschijnlijk was dat Ank Jansonius.

Trijny was docent Frans aan de middelbare meisjes school in Groningen en later aan het Ommelander college in Appingedam.

Haar man Henry was ook docent Frans en werkte aan de universiteit.

Waarom heb je destijds voor DKG gekozen?

Ik ben grenzeloos nieuwsgierig en als ik iets niet wist ging ik er op af.

Ik kreeg een briefje dat ze mijn naam gevonden hebben en of ik lid wilde worden van DKG international. Ik had er nog nooit van gehoord. De eerste bijeenkomsten waren in Amsterdam want Epsilon bestond nog niet. Epsilon is opgericht 28-1-1989.

Henry was vanuit zijn werk vaak in Frankrijk en daar lagen allerlei tijdschriften met mogelijkheden om deel te nemen aan beurzen en cursussen. Die nam hij voor mij mee en dan ging ik deelnemen aan cursussen. Ik denk dat ik daar iemand tegengekomen ben of iemand heeft mij daar gespot en mij een briefje geschreven of ik lid wilde worden van DKG.

Wat vind je fijn aan lid zijn van DKG?

Het internationaal gezelschap en mogelijkheden vind ik heel fijn. Door DKG kwam ik ook in Amerika terecht. Mijn man stimuleerde mij daarin en vond het leuk dat ik het allemaal deed. Hij was geïnteresseerd in de verhalen die ik mee terug nam.

De rollen die ik heb gehad internationaal: state president, European director.

Commissies: expansion, leadership, scholarship, World Fellowship. Daarnaast veel Nederlandse commissies en bestuursrollen. Ik ben in alle Europese landen geweest. Ik had een baan van 16 uur daarnaast kon ik ook veel betekenen voor DKG.

Wat zijn jouw hoogtepunten tijdens je lidmaatschap?

Het was een hoogtepunt om European director te zijn. Ik ben voorgedragen door de Europese landen om de coördinatie en organisatie van het European conference in Amsterdam 2013 op me te nemen; een grote uitdaging.

Contact met alle landen was ook altijd interessant. Ik kwam in alle landen op hun nationale conferentie van dat jaar. Ik leerde heel veel mensen kennen en ging vanuit die functie ook vaak naar HQ en leerde daar weer heel veel mensen kennen. Zo rolde ik van het een naar het ander. Ik was bevriend met Sigrid Klara uit IJsland en Mary Wardrop uit Engeland. In Nederland trok ik veel op met Coby en later Janny.

Al die reizen en ontmoetingen hadden zijn weerslag op mijn lesgeven; ik leerde steeds nieuwe dingen die ik toepaste in mijn onderwijs.

Ik vond het erg spannend en was ontzettend nieuwsgierig hoe het zou zijn en wat ik allemaal zou leren. Dat kon ik weer toepassen bij mijn lesgeven.

Welke uitdagingen zijn er geweest onderweg?

Alles was een uitdaging en ik liet het gewoon op mij afkomen.

Soms zei ik tegen mijn man: “Dat kan ik niet” en dat zei hij: “Dat kun je zeker wel, je kunt alles”.

Zijn er ook teleurstellingen geweest?

Eigenlijk niet. Ik kreeg altijd wat ik aanvroeg.

Wat wens je nog voor de toekomst van DKG?

Ik wens DKG meer leden toe. Wat wij bij Epsilon wel doen is dat we onderwerpen hebben die gericht zijn op onderwijs en dat vind ik cruciaal.

 

Onderwijsconcept in het licht

DESIGN BASED EDUCATION, (DBE) ONDERWIJSCONCEPT IN HOGER ONDERWIJS

Sinds enkele jaren zijn ondergetekende, en collega hbo-docenten van de Hanzehogeschool (Ria, Elsje en Margreet) betrokken bij dit onderwijsconcept.

In de hogeschool waar ik werkzaam ben, NHL-Stenden University of Applied Sciences, heeft DBE sinds de voltooiing van het fusieproces tussen NHL en Stenden Hogeschool in 2018 een eigen ontwikkeling doorgemaakt. Het DBE-concept in het hoger onderwijs is een doorontwikkeling is van bestaande concepten van beide (oude) hogescholen, t.w. Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) en het Competentiegericht Onderwijs. Het is aangevuld met vernieuwende elementen.

Definitie Design Based Education

Design based education is a teaching and learning approach that empowers the learning process of all stakeholders in (higher) education: a trialogical process between students, professional field and lecturers. Actual and complex issues are faced via iterative processes in order to bridge the gap between a current situation and an intended situation. Characteristics of the non-linear, iterative DBE processes are empathizing, defining, ideating, applying, testing, evaluating and improving in order to bridge this gap. The methodological trialogical interaction between students, professional field and lecturers is domain specific. The DBE teaching and learning approach adds value to the learning of students, professional field and lecturers in terms of gaining multidisciplinary knowledge, developing metacognitive skills and by creating social value (Geitz & De Geus, 2019:7).

DBE is gebaseerd op sociaal-constructivistisch, contextueel, zelfregulerend en samenwerkend leren. Uitgangspunt zijn de empathie voor de student, docent en de omgeving. Het vertrekpunt voor het leren en samenwerken wordt gevormd door actuele vraag uit de praktijk (het bedrijfsleven) en de leervraag van de student. Er is een intensieve samenwerking tussen student, docent, werkveld en onderzoekers (ook wel co-creatie genoemd) in ateliers. De focus ligt op de onderzoekende aanpak, het stimuleren van het onderzoekend vermogen van de student dat is gebaseerd op Design Thinking. Dit wordt beschouwd als een belangrijke vaardigheid, denk- en werkwijze aan de hand waarvan studenten in de onderwijspraktijk een project doorlopen in een vijftal fasen met toepassing van een verzameling van verschillende methoden.

DBE draagt bij aan effectief leren

Het doel is om te komen tot aanpassing en mogelijke verbetering van een voorgelegd probleem / probleemsituatie in het werkveld, op basis van interactie met de praktijk, het testen van verbeteringsvoorstellen ontwikkeld door studenten, het teruggeven van oplossingen en denkrichtingen aan het werkveld, waarin ontwerpen tot stand komen. De heersende gedachte is dat met DBE studenten effectief leren omdat het leren een sociale activiteit is, het brein van de student zoveel mogelijk wordt geactiveerd juist ook omdat het leren gebeurt vanuit een actueel en authentiek vraagstuk en de student gestimuleerd wordt het geleerde toe te passen in een nieuwe situatie. De student leert vanuit nieuwsgierigheid en betrokkenheid van de student bij het leerproces hetgeen de motivatie bevordert.

DBE kent vijf samenhangende facetten welke elkaar versterken: multidisciplinaire samenwerking, internationaal en intercultureel, design thinking, persoonlijk leiderschap en duurzaam onderwijs.

Meer Informatie over DBE, onderwijssysteem van NHL-Stenden Hogeschool:

 1. Meer Informatie over DBE, onderwijssysteem van NHL-Stenden Hogeschool:

  1) Donker, A. Geitz, G., Assen, H., Coelen, R. (2021) Stepping into Design-Based Education. NHL-Stenden University of Applied Sciences, Leeuwarden: The Netherlands

  Online versie beschikbaar op: https://www.academia.edu/71666943/Stepping_into_Design_Based_Education

  2) Geitz, G., De Geus, J. (2019). Design-Based Education, sustainable teaching, and learning. Cogent Education 6, 1647919.

  Online versie beschikbaar op: https://www.researchgate.net/publication/334693922_Design-based_education_sustainable_teaching_and_learning


  3) NHL-Stenden | Ons onderwijssysteem: Design Based Education (DBE) https://www.nhlstenden.com/studeren-bij-nhl-stenden/over-ons-onderwijssysteem

  Op deze pagina vindt men enkele uitlegvideo’s alsook een Atelierboek met een dertigtal portretten van ateliers die worden aangeboden binnen de hogeschool


  4) Preparing students for future careers: NHL Stenden and Design Based Education [n.d. 2021] https://feedbackfruits.com/blog/design-based-education-nhl-stenden

  5) Van de Wijdeven, M. (2022) Een duik in het Onderwijsconcept Design Based Education https://blog3.han.nl/hanicto/een-duik-in-het-onderwijsconcept-design-based-education/

Op deze pagina vindt men enkele uitlegvideo’s alsook een Atelierboek met een dertigtal portretten van ateliers die worden aangeboden binnen de hogeschool.


Jacqueline Muller, lid van het Epsilon chapter. Onderdeel van Delta Kappa Gamma Nederland.

Archief leden in het licht en onderwijsconcept in het licht.

Onderwijsconcept van de Brederoschool in Groningen.