DKG Nederland


Mission

DELTA KAPPA GAMMA Society Nederland promotes professional and personal growth of woman educators and excellence in education.


Purposes


Het doel van de vereniging is om vrouwen die werkzaam zijn in het onderwijs hun persoonlijke groei, en uitstekend onderwijs te bevorderen in een wereldwijd netwerk te laten komen tot een uitwisseling van gedachten op het gebied van onderwijs en opvoeding.
Om dat te kunnen bereiken hanteert de vereniging een zevental doelstellingen. Wij proberen daaraan te voldoen door op de volgende manier te werken:
Het verenigen van vrouwelijke betrokkenen bij onderwijs in de wereld in vriendschap.
To unite women educators of the world in a genuine spiritual fellowship.
Erkenning geven aan vrouwen met uitzonderlijke verdiensten op het gebied van onderwijs en opvoeding.
To honor women who have given or who evidence a potential for distinctive service in any field of education.
Vergroten van de beroepsinteresse en de positie van vrouwelijke onderwijsgevenden.
To advance the professional interest and position of women in education.
Ontwikkelen en ondersteunen van wenselijke verbetering en belangstelling voor het onderwijs en vrouwelijke onderwijsgevenden.
To initiate, endorse and support desirable legislation or other suitable endeavors in the interests of education and of women educators.
Verlenen van studiebeurzen om vrouwelijke onderwijsgevenden te helpen bij de voortzetting van hun studie.
To endow scholarships to aid outstanding women educators in pursuing graduate study and to grant fellowships to non-member women educators.
Stimuleren van de persoonlijke groei van de leden en ze te bemoedigen deel te nemen aan programma's en acties te ondernemen.
To stimulate the personal and professional growth of members and to encourage their participation in appropriate programs of action.
Informeren over economische, sociale politieke en onderwijskundige vraagstukken, zodat ze goed kunnen deelnemen aan de maatschappij.
To inform the members of current economic, social, political and educational issues so that they may participate effectively in a world society.


Vision

Leading Women Educators Impacting Education Worldwide.

Constitution and Standing Rules

Constitution and Standing Rules.