Nationale Commissies:

Naast het bestuur heeft DKG Nederland drie commissies waarvan de leden in de oneven jaren worden benoemd volgens een rouleersysteem. Dat zijn de Benoemingscommissie, Lidmaatschapscommissie, FinanciŽle Commissie. De leden van de Kascommissie worden jaarlijks gekozen. Verder zijn er enkele commissies met een vaste bezetting: Commissie Uitbreiding, de Huishoudelijk Reglementen Commissie en de Archiefcommissie. Tenslotte zijn er nog de Redactiecommissie, de commissies Website en Projectfonds.

Op dit moment is dit de bezetting:
Benoemingscommissie chaptervoorzitters Commissie voorzitter Beta
Lidmaatschapscommissie vice voorz./secr. chapters Commissie voorzitter Delta
Kascommissie Thea Hoogeland, Loes Derksen, Carola van Zanen (reserve)
Uitbreiding + PR Janny Kisteman
Huishoudelijk Reglement Cor Wolff - Heins, Carola van Zanen
Redactie, Nieuwsflits Marie Balvert, Cor Wolff - Heins
Website Ria Bleeker (Ria Logtenberg (contactpersoon webmaster))
Projectfonds DB
World Fellowship Trijny Schmitz du Moulin -Dijkema
Scholarship Trijny Schmitz du Moulin - Dijkema
Educational Excellence Janny Kisteman

Internationale Commissies:

Educational Excellence Janny Kisteman
Europaforum Ria Logtenberg
Euforia Riet Smits