Chapters

Er zijn zes chapters, Alpha, Beta , Gamma, Delta, Epsilon en Zeta.

Alpha:

1 maart 1976 kwam Jane Maria Piece naar Nederland met de opdracht om in ons land een afdeling op te richten van Delta Kappa Gamma Society International.
Deze opdracht was gekomen van de staat Ohio, de had aangeboden sponsor te zijn voor vier chapters in Nederland.
Op 31 maart werd het Alpha chapter in Amsterdam geïnstalleerd door Esther Strickland, de toenmalige International President.
Tijdens de installatie werd ieder lid begeleid door een lid uit Ohio.
Voorzitter is Ank Janssonius.
Secretaris is Marieke Kwantes – Dorrepaal.

Beta:

In aanwezigheid van Inez C. Jeffrey werd op 2 december 1977 het Beta chapter geïnstalleerd.
Enige leden van het Alpha chapter voelden de verantwoordelijkheid tegenover Ohio om vier chapters op te richten en wierven nieuwe leden om samen het Beta chapter te vormen in Amsterdam.
Voorzitter is Elly Dobbenga.
Secretaris is Kitty Kruyswijk – van der Woude.

Delta:

Tijdens de eerste Nationale Conventie in Amsterdam werd op 21 maart 1980 het Delta chapter opgericht.
Zowel Esther Strickland (International President 1974-1976) als Inez C. Jeffrey waren aanwezig.
Voorzitter is Tineke Helmens.
Secretaris is Lies Korte – de Vries.

Epsilon:

Op 28 januari 1989 werd in Groningen het Epsilon chapter opgericht.
De feestelijke gebeurtenis werd bijgewoond door veel leden uit de andere chapters en de Europese vertegenwoordigster.
Voorzitter is Marie Balvert.
Secretaris is Riet Smits.